Novedades

Resum de la conferència: Quinze anys dels catàlegs de paisatge de Catalunya. Experiències i perspectives

Resum de la conferència: Quinze anys dels catàlegs de paisatge de Catalunya. Experiències i perspectives

Resum de la Conferència del Pere Sala, Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

Dimecres 27 Novembre 2019 –  18:30 hores

Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Títol de la Conferència: Quinze anys dels catàlegs de paisatge de Catalunya. Experiències i perspectives

Activitat co-organitzada amb la Societat Catalana de Geografia.

 

Resum

Amb una breu presentació de l’acte per part del Sr. Josep Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia, i de Toni Luna vocal de la ACCR el ponent Pere Sala director de l’Observatori del paisatge de Catalunya va començar una interessant exposició sobre la gestació i el desenvolupament dels catàlegs del paisatge des de la creació del propi Observatori el mateix any 2005.

 

En Pere Sala va ser coordinador de l’Observatori des de l’any 2005 fins l’any 2017 va substituir a Joan Nogué com a director de l’Observatori del Paisatge, el ens que en el que assessora a la generalitat de Catalunya en materia de paisatge des de la seva creació en l’any 2005. La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya va crear crea el catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell dEuropa.

 

Dit d’una altra manera, els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo.

 

Els catàlegs de paisatge, per tant, aporten informació de gran interès sobre tots els paisatges catalans i contribueixen d’aquesta manera a la definició i aplicació d’una nova política de paisatge a Catalunya.Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a l’ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per aquest motiu que el seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials: Alt Pirineu, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Comarques Centrals, Alt Pirineu i Aran, Comarques Gironines, Terres de LLeida, i Àrea Metropolitana. Recentment i arrel de la creació del pla del Penedes també s’està fent el catàleg del Penedes amb una metodologia millorada en relació als primers.

 

En aquesta sessió el Sr Pere Sala, va explicar l’evolució en la metodologia d’aquests catàlegs en la que s’ha creat un espai de diàleg entre la participació pública, els tècnics de l’administració i el acadèmics de les diferents universitats que han participat en la confecció d’aquests documents. Així mateix les accions de l’observatori han anat més enllà de l’objectiu inicial dels catàlegs per esdevenir en un espai de diàleg i recerca de temes territorials.