Novedades

Resum de la conferència de dijous, 26 de setembre de 2019, Presentació de la tesi doctoral: »Infraestructures i gestió de la mobilitat: aspectes econòmics, territorials i rendibilitat social»

Resum de la conferència de dijous, 26 de setembre de 2019, Presentació de la tesi doctoral: »Infraestructures i gestió de la mobilitat: aspectes econòmics, territorials i rendibilitat social»

Resum de la conferència a càrrec de

Àlvar Garola, autor de la tesi. Doctor del programa d’Enginyeria i Infraestructures de Transport, professor del departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya i soci del Gabinet d’Estudis Econòmics

Presentació de la tesi doctoral: »Infraestructures i gestió de la mobilitat: aspectes econòmics, territorials i rendibilitat social»

Benvinguda i cloenda: Miquel Morell, membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre de l’ACCR

Presenta: Francesc Robusté, catedràtic del Transport de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Àlvar Garola presenta al Col·legi d’Economistes de Catalunya la seva tesi doctoral sobre infraestructures i gestió de la mobilitat

El doctor del programa d’Enginyeria i Infraestructures de Transport, professor del departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya i soci del Gabinet d’Estudis Econòmics Àlvar Garola va presentar al Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) la seva tesi doctoral »Infraestructures i gestió de la mobilitat: aspectes econòmics, territorials i rendibilitat social».

 

L’acte, coorganitzat per la Comissió d’Economia Territorial i Urbana del CEC i l’Associació Catalana de Ciència Regional (ACCR), el van presentar el membre de la Junta de Govern del CEC i de la junta de l’ACCR Miquel Morell i el catedràtic del Transport de la Universitat Politècnica de Catalunya Francesc Robusté.

 

Àlvar Garola va iniciar la seva intervenció recordant que «les infraestructures han estat tradicionalment un element considerat clau per la qualitat de vida de la població i per la competitivitat d’un territori». Garola va explicar que els objectius de la seva tesi doctoral són «fer aportacions metodològiques que ajudin a entendre l’impacte de les infraestructures, proposar factors de millora en el procés d’avaluació i, en definitiva, incorporar elements que ajudin a la presa de decisions». També va comentar que el seu treball està basat en les infraestructures viàries, si bé es pot aplicar a d’altres infraestructures, analitzant els impactes territorials, ambientals i socials.

 

El doctor del programa d’Enginyeria i Infraestructures de Transport de la UPC va proposar una eina per mesurar l’impacte d’una infraestructura sobre l’economia local basada en les taules input-output, mètodes iteratius i els coeficients de localització considerant el pes de l’estructura productiva d’un determinat territori. Es tracta d’un sistema que pot ajudar a prendre decisions i que pot ser útil per analitzar actuacions sobre un territori des del punt de vista econòmic.

 

D’altra banda, Àlvar Garola va apuntar que «l’aplicació d’una metodologia shift-share pot ajudar a establir una relació entre la dotació d’infraestructures i el nivell de producció a escala territorial». A més va afirmar que «els casos analitzats mostren que la posada en marxa de noves infraestructures que milloren l’accessibilitat han donat lloc a dinàmiques positives pròpies no atribuïbles al cicle productiu ni a l’estructura sectorial», generades per canvis significatius en l’estructura empresarial.

 

El soci del Gabinet d’Estudis Econòmics va proposar a més «introduir en l’anàlisi Cost-Benefici els efectes de la pèrdua de les aportacions ambientals del sòl ocupat per les infraestructures» i va apostar per «la monetització de funcions ambientals amb un mètode flexible amb diferents nivells d’aprofundiment que pot adaptar-se a cada territori en funció de les seves característiques». Finalment, Garola va defensar «la integració de la privacitat en l’anàlisi cost benefici», com un element addicional a tenir en compte en la presa de decisió.