Novedades

Nova edició curs col·legi professionals d’avaluació – Dijous, del 10 de novembre a l’1 de desembre de 2022 | De 09:00 a 14:30 hores – CEC

Nova edició curs col·legi professionals d’avaluació – Dijous, del 10 de novembre a l’1 de desembre de 2022 | De 09:00 a 14:30 hores – CEC

Objectiu i Públic

Oferir un àmbit de discussió estratègica per a professionals directius de les administracions públiques i d’empreses públiques i privades, amb responsabilitats de planificació i gestió de projectes, des del convenciment que la complexitat creixent dels projectes d’inversió i/o regulació requereixen la integració del coneixement tècnic, econòmic i legal, i de les noves exigències en termes de medi ambient, socials i de governança (conegudes com a ESG en anglès).

Orientades a professionals, tant del sector públic com del privat, que hagin d’assessorar o prendre decisions sobre grans inversions en infraestructures i en desenvolupament urbanístic.
Es pretén oferir una visió integrada dels processos de presa de decisió i de com es relacionen amb la posterior implantació-execució dels projectes. Els mètodes d’anàlisi (ex. el cost-benefici socioeconòmic i financer) es presentaran a partir de la discussió d’una sèrie de projectes reals.

Les presentacions les faran professionals i experts que han participat en els projectes des de diferents perspectives.

Més informació en l’adjunt