Novedades

Resum de la conferència: Un país de comerç: presentació del Cens d’Establiments Comercials de Catalunya (CECC)

Resum de la conferència: Un país de comerç: presentació del Cens d’Establiments Comercials de Catalunya (CECC)

Resum de la conferència:

 

Un país de comerç: presentació del Cens d’Establiments Comercials de Catalunya (CECC)

 

Benvinguda de l’acte:  Santiago Pagès, President del Grup de Retail del Col·legi d’Economistes de Catalunya

 

Presentació de l’acte:  Montserrat Vilalta, Directora General de Comerç de la Generalitat

 

Conferència a càrrec de:

 

Manel Amado, Cap d’Assessoria de Comerç Interior de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

Joan Morera, Responsable d’Informació Econòmica de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya

 

Moderadora l’acte: Clara Diez, Vocal del grup de Retail del Col·legi d’Economistes i de  l’Associació Catalana de Ciència Regional


El proppassat 20 de novembre va tenir lloc a la seu del Col·legi d’economistes de Catalunya la conferència: “Un país de comerç: presentació del cens d’Establiments Comercials de Catalunya”, organitzada pel grup de retail i la comissió d’economia Territorial i urbana del Col·legi d’Economistes i l’Associació Catalana de Ciència Regional.

La benvinguda a l’acte va anar a càrrec del Sr. Santiago Pagès, president del grup de retail i la presentació de la sessió la va realitzar la Sra. Muntsa Vilalta, Directora General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

La conferència la varen desenvolupar els ponents Sr. Manel Amado, Cap d’Assessoria de Comerç de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell i el Sr. Joan Morera, Responsable d’Informació Econòmica de la Direcció General de Comerç de la Generalitat.

La cloenda la va realitzar el Sr. Daniel Serra, President de l’Associació Catalana de Ciència Regional i la sessió va estar moderada per la Sra. Clara Díez, vocal del grup de retail i de l’Associació Catalana de Ciència Regional.

Els ponents van exposar el context actual, en que el consumidor disposa de molta informació, que li permet millorar la presa de decisions i com la tecnologia permet als productors i distribuïdors posar-se en contacte amb els seus clients de forma cada vegada més personalitzada. Aquesta situació genera noves  necessitats ocupacionals en el retail, amb perfils especialitzats en el tractament de dades i les noves tecnologies.

D’altra banda, les administracions públiques necessiten proveir-se d’informació actualitzada i territorialitzada que serveixi de base per al disseny de les polítiques púbiques en matèria de comerç. D’aquí sorgeix el projecte d’elaboració del Cens d’Establiments  Comercials de Catalunya, realitzat  en col·laboració entre les cambres de comerç catalanes i la Direcció General de Comerç.

La metodologia emprada es basa en la combinació de diferents fonts (Generalitat, Registre mercantil,…), a partir de les dades disponibles a les cambres, procedents d’hisenda i referides a les declaracions d’alta, modificació i baixa del cens d’empresaris, professionals i retenidors.

Es treballa també amb la geolocalització dels establiments i s’estima la facturació a partir de  de models de regressió lineal.

D’altra banda, com que es tracta de la segona edició del Cens, s’han detectat pros i contres de la metodologia emprada, que permeten marge de millors en el futur.

Així, el cens inclou totes les empreses amb alguna activitat comercial:

  • 418 empreses
  • 319 establiments
  • 048 activitats

La densitat comercial mitjana és de 13,47 establiments comercials per 1.000habitants. Destaquen:

  • Els municipis de més de 75.000hab. tenen una densitat entre 9,91-Rubí- i 16,67 –Girona-.
  • La Jonquera és el municipi de màxima densitat, 80,78. S’explica pel fet que, en relació al seu nombre d’habitants, té una oferta comercial adreçada a la gran afluència de clients transfronterers.
  • Hi ha 174 municipis que, com a màxim, tenen un establiment comercial.

El mitjà de transport per desplaçar-se a un gran equipament comercial és el cotxe quan l’establiment està situat fora de la Trama Urbana Consolidada (TUC) en un 91% dels casos i baixa al 48% quan l’establiment es localitza a l’àmbit urbà.

El 92,0% dels establiments de Catalunya i el 78% de la superfície de venda es localitza dins la TUC.

La superfície de venda mitjana dels establiments és de 131,3m2 (111,6m2 dins la TUC i 343,7m2 fora de la TUC).

Les característiques més destacables de les empreses comercials a Catalunya són:

  • Les empreses comercials catalanes suposen el 98,4% del total.
  • El 82% de les empreses facturen menys de 600.000€ i el 0,3% més de 50 milions.
  • El 91,9% de les empreses del sector tenen menys de 5 treballadors i el 0,2% més de 500 treballadors.
  • L’antiguitat mitjana de les empreses comercials és de 14,1 anys.

Finalment, es va produir un debat, que es va centrar en la possibilitat d’accedir a les dades de l’estudi, la possible incorporació d’activitats complementàries al comerç en trama urbana (restauració, serveis a la persona, ), l’anàlisi de l’impacte del comerç electrònic i la utilitat de considerar la informació del Cens d’Establiments Comercials en l’elaboració del planejament urbanístic.