Novedades

AQR analitza factors locals en la propagació del COVID-19 / AQR analyses local factors in the spread of COVID-19

AQR analitza factors locals en la propagació del COVID-19 / AQR analyses local factors in the spread of COVID-19

 

View this email in your browser
[see below for an Spanish and English version]
El Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) de la Universitat de Barcelona analitza els efectes de diferents factors locals en la propagació de la COVID-19 en el territori català.

Efecte de la densitat de població (AQR COVID-19 / #1)
Atenent a l’evidència derivada de la fase de propagació més intensa de la COVID-19, el desconfinament hauria de tenir en compte la densitat de població de cada territori.

Efecte de les condicions meteorològiques (AQR COVID-19 / #2)
Existeix una associació negativa entre factors metereològics i la propagació de la COVID-19 al territori durant el període de creixement exponencial de la malaltia a Catalunya.

Per veure els efectes d’altres factors locals: www.ub.edu/aqr

El Grupo de Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) de la Universidad de Barcelona analiza los efectos de diferentes factores locales en la propagación del COVID-19 en el territorio catalán.

Efecto de la densidad de población (AQR COVID-19 / #1)
Atendiendo a la evidencia derivada de la fase de propagación más intensa del COVID-19, el desconfinamiento debería tener en cuenta la densidad de población de cada territorio.

Efecto de las condiciones meteorológicas (AQR COVID-19 / #2)
Existe una asociación negativa entre factores metereológicos y la propagación del COVID-19 en el territorio durante el período de crecimiento exponencial de la enfermedad en Cataluña.

Para ver los efectos de otros factores locales: www.ub.edu/aqr

The Regional Quantitative Analysis Research Group (AQR), of the University of Barcelona analyses the effects of different local factors in the spread of COVID-19 in the Catalan territory

Effect of population density (AQR COVID-19 / #1)
Based on the evidence from the most intense COVID-19 spread phase, the deconfinement should take into account the population density of each territory.

Effect of meteorological conditions (AQR COVID-19 / #2)
There is a negative association between meteorological factors and the spread of COVID-19 in the territory during the period of exponential growth of the disease in Catalonia.

To see the effects of other local factors: www.ub.edu/aqr

 

PDF