News

Proclamació candidatura a l Associació Catalana de Ciencia Regional 2008-2012

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE LA CANDIDATURA A ELECCIONS DE L’ ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIA REGIONAL


De conformitat con la normativa i el calendari electorals, i finalitzat el termini establert a l’ efecte, queden definitivament admeses les candidatures que vàren ser presentades tant a  l’ Asociación Española de Ciencia Regional como a les seves secciones regionals.


Com que aquestes candidatures han estat úniques en els seus respectius àmbits territorials, i de conformitat sempre con la normativa electoral, queden proclamades com elegides, sense que procedeixi fer cap campanya electoral.


Consegüentment, la nova Junta Directiva de la Asociación Catalana de Ciència Regional ha quedat constituïda d’aquesta manera:

 

 

President:  Jordi Suriñach Caralt

 

Vicepresident 1er:  Daniel Serra de la Figuera

 

Vicepresident  2n:  Lourdes Feixa Lapedra

 

Tresorer:  Xavier Llinás Audet

 

Secretari:  Alex Costa Sáenz de San Pedro

 

Vocals:  Josep M Vegara Carrió

              Manel Ribas Piera

              Francesc Solé Parellada

              Josep M Carreras Puigdengolas

              Pilar Riera Figueras

              Marçal Tarragó Balagué

 

 

Comissió Electoral