News

La implantació d´empreses catalanes al Magrib: una contribució al desenvolupament? Resum

La implantació d´empreses catalanes al Magrib: una contribució al desenvolupament? Resum

Acta de la Sessió

 

Ponent: Javier Albarracin

Responsable del COPCA de l’Àrea Mediterrània i l’Orient Mitjà

Data: 19 febrer 2008

Lloc: Ateneu

Títol: La implantació d´empreses catalanes al Magrib: una contribució al desenvolupament?

 

L’objectiu de la conferència ha estat, a partir de casos concrets, analitzar la implantació d’empreses catalanes al Magrib, i veure els avantages, inconvenients i característiques de les inversions en aquesta regió

 

El punt de partida del ponent és que l’empresa és l’agent principal del desenvolupament econòmic, més que el propi Estat i les ONG. Per tant, cal cuidar i analitzar i potenciar aquest agent de desenvolupament.

 

Els apartats en els que va dividir l’exposició varen ser:

 

 1. Característiques de les societats del Nord d’Àfrica:

 

 

  • Piràmide de població molt jove i elevat creixement de la població.
  • Grans concentracions urbanes, amb un creixement no planificat: suburbis massius i caòtics. Això implica que és complexe donar una sortida econòmica a aquests països en els que el creixement de la població és tant elevat.
  • L’Estat és el gran actor econòmic, però el sector privat emergeix amb força.

 

  • Alguns països (Turquia, Marroc,…) que tenen una molt forta relació comercial amb Catalunya.
  • Són economies agràries però amb forts processos industrials i amb la irrupció espectacular sector serveis: TICs, turisme, immobiliari… Certa bipolarització econòmica
  • Creixent classe mitja, especialment a les ciutats, però també creixents disparitats riquesa i accessibilitat al ‘sistema’ (augmenten els exclosos/la perifèria)Creixent internacionalització i inserció en el mercat global

 

 1. Dificultats

 

 

 

  • Desconeixement i prejudicis
  • Inexistència d’informació econòmica i no fiabilitat de la poca existent.
  • Burocràcia
  • Corrupció
  • No integració ni complementarietat horitzontal (entre els països)

 

 

 

 

 1. Impactes de la presència d’empreses estrangeres

 

 

  • Econòmics (Ingressos per l’Estat i generació de sectors complementaris)
  • Infrastructures (físiques i tecnològiques)
  • Socials (Possibilita el retorn d´emigrats/cervells; Genera llocs de treball; Formació de tècnics locals; desenvolupament de sectors de serveis informals
  • Impactes no tant positius (Mediambientals; abús de les condicions laborals; trencament de les estructures socials tradicionals autòctones; ‘Espoliació’ dels recursos del país)

Jordi Suriñach