News

[Butlleti-cde-uab-l] [CDE UAB – Informa] Newsletter 54/2023

[Butlleti-cde-uab-l] [CDE UAB – Informa] Newsletter 54/2023


Dijous 25 de maig del 2023
 
PUBLICACIONS

ACTIVITATS

CONVOCATÒRIES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

VIATJAR PER EUROPA

NOTÍCIES

Afers institucionals

Afers socials i Treball

Agricultura i alimentación

Ciència i Innovació

Cultura

Economia i finances

Educació i Joventut

Espai de seguretat, llibertat i justícia

Medi ambient, energia i clima

Mercat únic I empresa

Política exterior I de seguretat

Política regional

Transport