News

[Butlleti-cde-uab-l] [CDE UAB – Informa] Newsletter 48/2023

[Butlleti-cde-uab-l] [CDE UAB – Informa] Newsletter 48/2023


Divendres 31 de març del 2023
 
PUBLICACIONS

ACTIVITATS

CONVOCATÒRIES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESTACAT

VIATGES

NOTÍCIES

Afers institucionals

Economia, mercat únic, empresa i indústria

Dret, justícia i afers d’interior

Política social

Educació, cultura i recerca

Digitalització

Medi ambient, energia i clima

Política regional i de cohesió

Transport

Política exterior i de Seguretat